UZMANLIK ALANLARI

Prof. Dr. Erdem KAŞIKÇIOĞLU

SPOR HEKİMLİĞİ

Spora uygunluğun belirlenmesi
Spor yapılırken risk teşkil edebilecek durumların belirlenmesi ve engellenmesi
Sportif performansın artırılması için verilerin belirlenmesi ve pratikte kullanılması
Sportif yaralanmaların belirlenmesi
Spor esnasında oluşmuş yaralanmaların tanısı
Sportif yaralanmaların rehabilitasyonu
Spora dönüşün sağlanması

KARDİYOLOJİ

Kalp-damar hastalığı risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrolü
Kalp-damar sağlığının korunması
Kalp -damar sorunlarının erken tanısı
Tespit edilmiş kalp-damar problemlerinin etkin tedavisi
Kardiyak rehabilitasyon çalışmalarıyla hastaların günlük ve iş yaşamlarına döndürülmesi

SPOR KARDİYOLOJİSİ

Spora başlarken veya sürdürürken kalp- damar uygunluğunun belirlenmesi
Sportif performans için kalp uyumunun optimize edilmesi ve takibinin yapılması
Spor esnasında gelişebilecek ciddi kalp-damar sorunlarının belirlenmesi
Belirlenmiş olan kalp-damar problemlerinin etkin tedavisinin gerçekleştirilmesi
Kalp-damar hastaları için uygun ve güvenli sporun belirlenmesi
Kalp- damar hastaları için kardiyak rehabilitasyon çalışmalarının yürütülmesi